รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพุธ, 07 เมษายน 2564 10:42

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ