การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดี, 01 เมษายน 2564 11:03

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงรื้อผักตบชวา วัชพืช แหล่งน้ำสาธารณะ คลองใส น้ำสวย ประจำปีงบประมาณ 2564

- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ