×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/522

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 10:10

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

           ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ศึกษาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริจ ระยะที่ 3

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

 

 

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติขององค์การบริการส่วนตำบลหนองคู

          เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศููนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร (วันที่ 27 มกราคม 2564) และ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร (วันที่ 28 มกราคม 2564) โดยการประชาคม (ประชาวิจารณ์) ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การควบคุมตลาด 2) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 3. การคัดกรองผู้มาใช้บริการตลาดสดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาใช้บริการที่ตลาดสดบ้านหนองคู และตลาดสดบ้านดงบัง รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคู ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเว้นระยะหาง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในที่สาธารณะ ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์

 

 

 

Image Gallery

{gallery}522{/gallery}

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ