การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันพุธ, 28 เมษายน 2564 15:12

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาดำเนินการในปี พ.ศ. 2564


♦ การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

        » รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

♦ การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

         » https://www.nongku.go.th/purchase/annual-results-report/item/726-ita-2019-42

การจัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

» https://www.nongku.go.th/2020-09-28-08-49-52

♦ การจัดทำช่องทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผ่านช่องทาง E-Service ผ่านลิงค์เว็บไซต์ และ QR Code.

        »https://forms.gle/bSRbhcDykeAH19Mi8

 

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ