ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2565 20:07
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร เกษตรอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ