กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนิตยา อารีรักษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางปรัศนี ขันเงิน

ครู คศ. 1

นางอุดร ไชยมา

ครู คศ. 1

นางพรสุดา รัตนะวงษ์

ครู คศ. 1

นางสาวิตรี ภัยกุมพันธ์

ครู คศ 1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสำราญจิต โคมร้าย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางผ่องศรี ขันเงิน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิชญ์ศินี ปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววรรณวิสา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจินตนา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรรัตน์ อ่อนจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ