กองคลัง

นางมานิต สืบศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางวชิรา บุญทศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอนันติญา บุญทศ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอุมาพร สายคำวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉราพร ขันเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรี พิณทรัพย์

จ้างเหมาบริการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ