กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานส่วนตำบล

นายธนพล นิ่มตรงเสนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายพงษ์ดนัย แสนวงษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายวิทยา พลไชย

คนงานประจำรถขยะ

นายพูนศิลป์ ขันเงิน

คนงานประจำรถขยะ

นายยอด เวชกามา

คนงานประจำรถขยะ

นายศิริชัย พลไชย

คนงานประจำรถขยะ

จ้างเหมาบริการ

นางสาววชิรา ประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ