กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล

นายสันติมา โชติเนตร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ