ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางอรุณประเสริฐ-บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล)

วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562 15:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางอรุณประเสริฐ-บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล) ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 699,100 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 699,100 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ