ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 - ลำห้วยถ่ม (จากที่นานายถลา เดชธงศรี - นานายสำนวน อดกลั้น)

วันพุธ, 24 เมษายน 2562 15:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 - ลำห้วยถ่ม (จากที่นานายถลา เดชธงศรี - นานายสำนวน อดกลั้น) ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 478,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2562 เป็นเงิน 478,900 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ