ราคากลางโครงการจัดซื้อต้นไม้ ปุ๋ย และดิน ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธ, 24 เมษายน 2562 15:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อต้นไม้ ปุ๋ย และดิน ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 135,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2562 เป็นเงิน 135,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ