ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายงาม - หนองหลวง หมู่ที่ 4

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563 15:09

      ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายงาม - หนองหลวง หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,792 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,960 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,953,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ